About

På dette nettstedet vil dere finne de nyhetene norsk media nekter å se nærmere på.

In this website you will find the news that Norwegian media refuse to take a closer look at.

This is my ferd innen nyhetslesing i ett år, fra september 2016 frem til nå.

This is my journey in news-reading from Sept. 2016 until now.

Jeg stemmer ikke på noe politisk parti og går ikke i noen religiøs forsamling, men har min personlige tro og overbevisning, akkurat som alle andre her på jorda har.

I do not vote for any political party, and do not attend any religious domination, even though I do have my faith and beliefs just like any other human being on earth has.

For mer oppdartere nyheter: www.nyheter.bloggnorge.com