Hvilkens ære søker du og jeg?

– Vår egen eller den (det) som har sendt oss med en beskjed (som vi går med på å viderebringe). “Det” som driver oss, er vår motivasjon; tankene og hjertet bak.

 

CV: Tre måneders bud som internbud (til fots, uten bil) for Dagbladet

 

(men orginalattesten forsvant på Arbeidsformidlingen i Nordland et par tiår senere, da jeg hadde vært så dum å gi dem orginalpapirer i stedet for kopier, som de kastet da de la om til dataregistre…)

“Bud” er både “Commandment” og f.eks et avis- eller pizzabud. Alle har en tjeneste, til og med frosker. Jeg var forresten internbud for Dagbladet fra januar 1986 til mars samme år, samtidig som jeg leverte min nevø i barnehagen på Haugerud med t-banen tidlig om morgenen og hentet ham om ettermiddagen på samme sted, og satt en del barnevakt for min søster som jobbet inne i Oslo. Det var mye gåing i alle ganger til diverse journalister, f.eks Ole Torp, Tande P, en vakker dame med høye hæler (som jeg tror het Benedikte), Totland (?) med sigaren, som jeg tror var redaktør, men hva “hovedredaktøren”; som jeg også leverte beskjeder (fakser, post) etc til husker jeg bare så vidt fjeset til, men ikke navnet (var det Solstad?) – De var alle høflige og vennlige mot meg da jeg gjorde min lille tjeneste rett i hånden til dem. Takk for det.

Jeg husker jenta jeg jobbet sammen med som bud, i enden av gangen ved faksmaskinen, og at de helst ville ha henne som reklame for prevensjon (kondom) og ikke meg (kanskje hadde det med hennes sexappeal å gjøre; større pupper og hun røykte; så “kulere” ut) da fotografene i naborommet skulle ta bilder og trengte en modell som ville jobbe gratis… og ellers husker jeg nordlendingen; sjefen min, som ble sur da jeg ble borte et par timer ekstra fordi jeg ikke klarte å finne nummeret jeg skulle levere post til, da det ikke stod på kartet – og jeg gikk og gikk, dit, fant det til slutt, og andre steder; som til Regjeringskvartalet i øverste etasje, Stortingets skranke, VG og Aftenpostens skranke og hver dag til en liten grønn kiosk på Karl Johan med en steintung skulderveske, full av Dagbladet-aviser som skulle selges der. Fordi nordlendingen ble så sur den ene gangen jeg brukte så lang tid på å finne et “ikke-ekstisterende sted”, fikk jeg sparken. Deretter trøstet personalsjefen meg da jeg gråt, og sa at jeg var ikke den eneste som hadde reagert som jeg gjorde (på ham), og jeg fikk en kjapp omfavnelse og trøst. Jeg husker ikke hans fjes, og heller ikke hva han het – bare at han var veldig sympatisk og gav meg et stort “åndelig” plaster på såret, som jeg tok med meg hjem til min søster på Trosterud i Oslo, før jeg begynte å besvime, “pang” rett ned på mursteinsgulvet, for jeg hadde en godartet syste som fylte to tredjedeler av høyre lunge, som kunne ha blitt til kreft hvis jeg ikke hadde blitt operert. Det var derfor jeg hadde vært så sliten og hostet og harket grønt slim hele det året der i Oslo.

Takk Gud, takk til personalsjefen i Dagbladet (men også på Lungeavdelingen) og kirurger og sykepleiere på Det gamle rikshospitalet. (Det mobile toalettet som stod på rommet var også kjekt å ha like etter operasjonen, og små papirbøtter til å spytte i.) Siden de fjernet dreneringsrøret (feil slange, for jeg hadde tre slanger festet til brystet), fikk jeg betennelse og gikk ned til å veie bare 46 kg, tilbragte hele sommeren der, før mine foreldre fikk meg til å dra hjem og ta treårig videregående skole. Takk til mine foreldre. Jeg lå på enerom, pga infeksjonsfaren, og det var godt å få besøk. Takk til mine lærere, særlig gymnlæreren som fikk opp lungekapasiteten min med “hardkjør”-trening, så den ble 90 prosent i løpet av ett år, selv med bare venstre og 1/3 høyrelunge igjen. (Dette er en forsinket “Thanksgiving”.)

Noen kar er til edelt bruk, andre er “brukskar” (kopper og kar; noen til servering til gjester, andre til å piske pannekakerøren i – og noen til å vaske opp i.) Got it? Noen er til og med til for å servere Kongen med, hvis han skulle komme på besøk, slik Jesus gjorde hos tolleren. Noen kan man ta med seg ut og gi til de ensomme og sultne, for å dele (spisingen av) boller og brød med dem – og for å holde hverandre med selskap.

PS: Han het ikke To(m)tland, men Hompland. Kanskje Andreas først, og jeg tror han skarret på “r”-en. Men jeg kan huske feil. – Han hadde et spennende kontor, og det var mye større enn alle andres. Han virket eksotisk, sammenlignet med resten av journalistene, men det var kanskje bare “Personligheten” som gjorde det og ikke skarringen.

(Skrev ikke denne damen om “Personligheten”, og hvem var det?

Alf Prøysen og Anne Cath. Vestly – (For Her Er Det) Solskinn Og Sang (1963)


Steve Hartman reflects on 50 years of life “On the Road” – Videos …

October 25, 2017, 10:57 AM | On the 50th anniversary of “On the Road,” CBS News Correspondent Steve

WYNTON MARSALIS & JLCO – “Just a Closer Walk with Thee”

Just a Closer Walk with TheeWYNTON MARSALIS & JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA Municipal House PragueJuly …

Miks – Wynton Marsalis Eric Clapton Just A Closer Walk With Thee DVD Rip1

Just a Closer Walk With Thee – Parade in Memory of Trumpeter Abram Wilson (Part 1)

2. Tim. 2

19 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: « Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett». 20 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, de første til fint bruk og de andre til simplere bruk. 21 Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning.
22 Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. 23 Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid.24 En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, 25 så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne.26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.

Johannes 5
31 Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. 32 Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. 33 Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. 34 Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. 35 Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.
36 Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg. 37 Ja, Far som har sendt meg, har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, hans skikkelse har dere aldri sett, 38 og hans ord lar dere ikke bli værende i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. 39 Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!40 Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.
41 Ære fra mennesker vil jeg ikke ha. 42 Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere. 43 Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. 44 Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?
45 Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den som anklager dere, er Moses, han som dere setter deres håp til. 46 Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. 47 Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»

 

Johannes 6

36 Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke. 37 Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.38 For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 39 Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. 40 For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»
41 Jødene murret mot ham fordi han sa: «Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen.» 42 Og de spurte: «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han er kommet ned fra himmelen?»43 Jesus svarte: «Hold opp med denne murringen! 44 Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.45 Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. 46 Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

 

Matteus 7

Jesus drar opp til løvhyttefesten
7Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto ham etter livet.  Det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider. 3 Brødrene hans sa da til ham: «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerningene du gjør.  4 For ingen som vil bli kjent, gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden!»  For heller ikke brødrene hans trodde på ham.  Jesus sa til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid.  Verden kan ikke hate dere, men meg hater den fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde.  Dere kan dra opp til høytiden. Jeg drar ikke, for min tid er ennå ikke inne.»  9 Dette sa han til dem og ble selv igjen i Galilea.
10 Men etter at brødrene hans var dratt opp til høytiden, dro han også selv av sted, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. 11 Jødene lette etter ham under festen og spurte: «Hvor er han?» 12 Og det var mye snakk om ham blant folk. Noen sa: «Han er et godt menneske.» «Nei, han fører folket vill!» sa andre. 13 Men ingen snakket åpent om ham, for de var redde for jødene.
Jesus står fram under løvhyttefesten
14 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. 15 Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» 16 Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. 17 Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. 18 Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for den som har sendt ham, taler sant, og det finnes ikke urett hos ham. 19 Har ikke Moses gitt dere loven? Men ingen av dere følger loven. Hvorfor vil dere da drepe meg?» 20 «Du har en ond ånd i deg», svarte folket, «hvem vil vel drepe deg?» 21 Jesus svarte: «Én gjerning har jeg gjort, og dere undrer dere alle over den. 22 Moses har gitt dere omskjærelsen – den er egentlig ikke fra Moses, men fra fedrene – og dere omskjærer også på sabbaten. 23 Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, hvordan kan dere da bli sinte på meg fordi jeg gjorde hele mannen frisk på en sabbat? 24 Døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig!»

 

Johannes 8

   37 Jeg vet at dere er Abrahams ætt. Men dere vil drepe meg, for mitt ord har ikke rom hos dere. 38 Jeg taler om det jeg har sett hos Far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.» 39 «Vår far er Abraham», svarte de. Jesus sa: «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham. 40 Men dere vil drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor», sa de. «Vi har én far: Gud.» 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.43 Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord!44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke?47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»
48 Da svarte jødene: «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og har en ond ånd i deg?» 49 «Jeg har ingen ond ånd i meg», sa Jesus, «men jeg ærer min Far, og dere viser meg forakt. 50 Jeg søker ikke min egen ære. Men det er en som gjør det, og han dømmer. 51 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden.» 52 Jødene svarte: «Nå vet vi at du har en ond ånd i deg. Abraham og profetene døde, og du sier: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet smake døden. 53 Du er vel ikke større enn vår far Abraham? Både han og profetene er døde. Hvem gir du deg ut for å være?» 54 Jesus svarte: «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verdt. Men det er min Far som gir meg ære, han som dere kaller deres Gud. 55 Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner, slik som dere. Men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. 56 Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg.» 57 «Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?» sa jødene. 58 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»
59 Da tok de opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg for dem og forlot tempelplassen.

Matteus 7

Den gylne regel
12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.
To veier
13 Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.
Falske profeter
15 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

 

Johannes Åpenbaring

  12 Den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen. 13 Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den falske profetens munn kom tre urene ånder som lignet frosker. 14 Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag.
15 – «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» –
16 Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon.
17 Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det fra tronen i tempelet en høy røst som sa: «Det er skjedd!» 18 Og det kom lyn og drønn og tordenbrak, og et kraftig jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden – så kraftig var det. 19 Den store byen ble kløvd i tre deler, og folkeslagenes byer ble lagt i grus. Gud glemte ikke det store Babylon og lot det få begeret med hans harmes og vredes vin. 20 Hver øy ble borte, og fjellene forsvant.21 Fra himmelen falt store hagl så tunge som en talent ned over menneskene. Men de spottet Gud for plagen med haglet, for plagen var stor og forferdelig.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s