Slaktefår, ikke soldater, Jim Dean… Landsfedretilbedelse i de ufries land

Vi er til for å “knertes”

Noen tilber (ber til) stjerner; landsfedre eller de døde forbilder, andre søker noen som lever for råd til de levende. “Den store forskjellen”.

Jesaja 8

19 Men når de sier til dere:
          «Spør gjenferd og spådomsånder til råds,
          slike som hvisker og mumler!
          Skal ikke et folk spørre sine guder,
          spørre de døde til råds for de levende
          

    20 om lov og om vitnesbyrd?»
          Sannelig, for dem som sier slikt,
          går ikke solen opp mer!


 

Grunnen til at jeg ønsker å gjøre andre oppmerksomme på dette viktige stykket av Jim Dean, er at han minner meg på noe jeg har tenkt mye på. Hvorfor bruker noen pastorer så mye tid på både politikk og det å forkynne evangeliet? De forsvarer seg med at man skal holde øye med ulvene; de onde mennesker som er ute etter å ødelegge flokken (lammene, ikke de tre griser). Andre ganger, når det “høver seg så” kommer de med verset om at man ikke trenger å kjenne til alle Satans dybder. De som har lest litt i Det nye testamente vet om disse versene.

Så har man i alle år hørt om at en kristens hovedoppgave er å forkynne evangeliet, så skal det skje under akkurat som på apostlenes tid, da skyggen av noen av dem og i andre tilfeller “svetteduken” (lommetørklet) var nok til at det skjedde under. Tro alene kan gjøre underverker. De minner oss til stadighet på at vi er bare slaktefår, noe den store Mester minte oss på. Det skal ikke gå oss noe bedre enn med ham. Det er der alle sangene om korset og det å “ta opp sitt kors” kommer inn. Blir du en kristen må du være beredt på å dø for evangeliet. “De vil drepe dere i synagogene”. Derfor er det så få som velger den smale vei, og heller tar motorveien til helvetet, for å si det på fagspråket.

Når man kommer til dyktige eksperter som Gordon Duff og Jim Dean og mange andre, som kanskje ser på kristendom som den katolske kirke, noe jeg med tiden har fått inntrykk av; at de fleste amerikanere er katolikker eller pinsevenner og ikke tenker som skandinaviske protestanter (katolikker ser på mennesker som ånder, og ikke først og fremst sjeler, så derfor kan man be til “sankter” etter deres død), er det en viss forskjell i tankesettet om våpen/kristne.

Noen ganger lurer jeg på om Gud er misunnelig på Amerika som kaller seg for “The Land of the Free”. Det ble for skarp konkurranse til Himmelen. Nå finnes det få land i verden som er så ufrie, ikke minst etter Obamas ca 90.000 påbud, verre enn Moseloven. Innskrenkninger og ufrihet på alle bauger og kanter. Frihetens land er ødelagt. Det er gjeldsfengslets land, men ingen vil innrømme at de er det. Ikke får man eie frø og plante epletre, sanke vann på egen eiendom, ei heller invitere så mange man vil hjem på fest eller andaktsstund. Det kalles kommunisme. Full kontroll. Staten eier alt og alle, og skal vite om og regulere alt. Hvem vil vel dra dit og bli ufri? Da er Himmelen målet, ikke USA. Det er noe man må være villig til å dø for. USAs “Founding Fathers” (landsfedre) kjempet for et jordisk land, men kristne er kalt for å kjempe for “frelse for sjelen”; for menneskers evige frelse og et evig himmelsk land (jord). Derfor blir kristne fordømt av de fleste som synes vi er landssvikere hvis vi nekter å gå til innkjøp av våpen for å knerte ned vår neste som truer oss på livet. Vi skal vende det andre kinn til, og være villige til å dø. Grunnen til at vi fortsatt er her på jorda, vet jeg ikke. Men “It won’t be long till we’ll be leaving here…”, som Andraé Crouch sang. Den sang jeg til det kjedsommelige fra jeg var 6 til jeg var 17 i barne- og ungdomskor, og derfor er jeg afroamerikansk av “sjel”. Take it or leave it. Det er ikke fargen det kommer an på. Heller ikke størrelsen. Bare kjønnet. Snakker av praktisk erfaring. Men det er ikke skriftbasert. Jesus elsker jenter. Noen må løfte dem opp fra parantesland iblant. At Jesus elsker gutter, vet alle.

Andrae Crouch & The Disciples – It Won’t Be Long 

Joh. Åpb. 2

24 Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne læren og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere.

Trump og alle som ikke bor i Israel bor i hundeland. Men de som bor i Israel er ikke de gammeltestamentlige jøder. Ny tid. Nytt testamente. Frelst og født påny. Ikke ulver, men…

Fil 3,2

Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dem s…

NEO – Operation Barbarossa II: The Yanks In Their Armoured Parade

30
11
Good soldiers, but sent on a bad mission
Good soldiers, but sent on a bad mission

by Christopher Black,  … with New Eastern Outlook,  Moscow

Remember this guy, the first clown that was made NATO cmdr?

[ Editor’s note: Christopher Black has been on the front lines of the abusive use of military forces as a tool for special interests, where declassification of past conflicts has revealed a steady stream of manufactured threats as tools for ulterior motives.

As I had editorialized a few years back when Obama had signaled his desire to bring the Iran conflict to a peaceful resolution while kicking off his Asia pivot, the Russian bear hype would also be cranked up as an added threat hype replacement.

This showed us that Iran was used as the goat for a missile shield we intended for Russia all along, to enhance the US “first strike” doctrine the NeoCons branded us with. What Russia had claimed all along had been true, as to who was the real aggressor in our relationship.

The American people, and all of its defense and security trade groups did not protest one word when the hoax of defending Europe from nuclear missile strikes from the mad mullahs was finally exposed. In fact, most went along with the new hoax without missing a beat.

Our Founding Fathers had warned early on that, to preserve the republic, we would have to keep ourselves very well informed as to what our government was really doing. We have been poor stewards. Other than the Vietnam War and WWI, Americans swallowed what they were fed and regurgitated that to their children.

Many of us who labor here at VT were self-taught on a lot of this, what really happened, and why; and we wish we had learned sooner. So we labor to spread the word of beware the government, and not even military spokesmen, as they can be strangers to the truthJim W. Dean ]

____________

Have not we all been here before, a repeat story but not a bore?

Operation Barbarossa II: The Yanks In Their Armoured Parade

– First published  …  January 18,  2017 –

NATO forward deployment toward a Russia with not force project capability beyond its border area

I stated some months ago, while assembling a criminal dossier against the NATO powers for the ultimate war crime of aggression, that the build-up of NATO forces in Eastern Europe, particularly American, concentrated on the Baltic states and Ukraine, presaged hybrid war operations against Russia leading to a general war.

This build up of forces and ancillary developments I termed Operation Barbarossa II in light of the remarkable similarities to the build up of forces by Nazi Germany for the invasion of the USSR in 1941 which the Germans code-named Operation Barbarossa. Events have only confirmed my views.

The degradation of American democracy continues before our eyes with the incessant hysterical allegations against Russia generally and the manipulation of Donald Trump as a device to put out even more sensational allegations, a campaign which serves two purposes.

The first was to build up anti-Russian feeling in the west to war levels by accusing Russia of cyber attacks and attacks on “democracy,” the second to either justify the removal of Trump as a factor in the presidency or to force him to toe the line of the war faction and drop any conciliatory rhetoric towards Russia.

 

Les resten:

NEO – Operation Barbarossa II: The Yanks In Their Armoured Parade


Vi er ikke i samme leir. Vi blir hånet fordi vi ikke går rundt og bærer på en skyter. Vi blir hånet for å tro på det Jesus sa og praktiserte. – Og vi vinner når vi er svake. De tror de vinner når de er sterkte. Det finnes så mange måter å vinne på. “This is not it”. Denne jorda er fordømt, hele veien ned til Jerusalem.

2. Kor. 12

 9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 10 Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. 

Jesaja 30

Urett fører til fall 


     9 For dette er et opprørsk folk,
          barn som lyver,
          barn som ikke vil lyde Herrens lov.
          
    10 De sier til seerne: «Ikke se!»
          og til profetene: «Ikke bring oss syner
          om det som er rett!
          Si oss glatte ord,
          bring oss illusjoner.
          
    11 Vik av fra veien, bøy av fra stien,
          la oss være i fred for Israels Hellige.»
          
    12 Derfor sier Israels Hellige:
          Dere forkastet dette ordet,
          stolte på vold og svik
          og støttet dere til slikt.
          
    13 Derfor blir deres skyld
          lik en sprekk som utvider seg i en høy mur,
          til muren plutselig, på et øyeblikk,
          faller sammen og blir knust.
          
    14 Den blir knust
          slik et leirkar blir slått i stykker
          og ikke tatt vare på.
          Blant stykkene finnes det ikke ett skår
          som kan brukes til å hente glør fra ildstedet
          eller til å øse vann fra brønnen.


I stillhet og tillit 


    15 For så sier Herren Gud, Israels Hellige:
          «Hvis dere vender om
          og holder dere i ro,
          skal dere bli frelst.
          I stillhet og tillit skal deres styrke være.»
          Men dere ville ikke.

          
    16 Dere sa: «Nei, vi rømmer til hest!»
          Jammen skal dere rømme!
          «Vi rir på raske hester!»
          De som forfølger, er raskere!
          
    17 Tusen skal flykte når én mann truer,
          for trussel fra fem skal dere rømme
          til det ikke er annet igjen av dere
          enn en stang på en fjelltopp,
          et banner på en haug.
          
    18 Og derfor lengter Herren
          etter å vise dere nåde,
          derfor reiser han seg
          for å vise barmhjertighet.
          For Herren er rettens Gud.
          Salige er alle som venter på ham! 

Israel er oss…

Greater Israel and the Tale of Two Temples | Veterans Today

18. aug. 2016 – by Katherine Frisk …. According to the Judaic view, the ten tribes of Israel have been conveniently lost and no longer exist, which is a fallacy.

The Enemy Of A Jew Is A Jew | Veterans Today

29. jul. 2016 – As a result the basic principles of the ten commandments, the teachings …. After the Assyrian invasion and the destruction of Israel, the tribes …. Posted by Katherine Frisk on July 29, 2016, With 5699 Reads Filed under World.

A Tale Of Two Kingdoms – Israel and Judea | Veterans Today

6. des. 2015 – The Kingdom of Judea, with the tribes Judah designated as king and Levi the priesthood; and the Kingdom of Israel, the ten tribes with a descendant of Joshua, of the tribe … When the Hebrews from the north fled south for safety, the Judeans …… Press TV: Gordon Duff on the US missile deployment in Syria …

Israel, the Jews and Zionism | Veterans Today

By Gordon Duff, Senior Editor on May 18, 2015 … therefore it is his bloodline that carries the weight of being the representative of ?Israel,?not the tribe of Judah. … being spilt apart into the Kingdom ofIsrael, called Ephraim in the north and the Kingdom of Judea in the south. …. 10 Responses to “Israel, the Jews and Zionism”.

Mange pastorer har fått lide fælt under anklager fra kristne medsøsken og jøder (Israelere) fordi de påpeker de samme tingene som historiker Katherine Frisk tar for seg ovenfor og Gordon Duff, redaktør i Veterans Today også har sett nærmere på. Bibelen forteller oss faktisk hvem “Israel” er; det er de troende i himmelen; de som blir frelst, enten man levde i gammeltestamentlig tid eller nytestamentlig (de rettferdige, de troende, de lydige, de som fikk nåde og tilgivelse for sine synder, og en dag skal få være på en ny jord hvor det er en ny himmel enn den vi ser nå, for den skal “rulles sammen som en skriftrull”, og da følger naturlig nok resten med (djelvene i himmelrommet og her nede, som man kan lese om i Efeserne 6. “Det blir en herlig dag når vi møter Jesus, rykkes opp og møter ham i sky…” Tra-la-la. “Å, ja, det blir en helig dag…”

A Higher Calling – Texe Marrs

He recently assured viewers of his TV show that Texe Marrs is anti-Semitic because, he claims, I teach something he calls “Replacement Theology.” This, he …

6:05

Bob Dylan & Mark Knopfler – Blind Willie McTell (electric version)

Tekst:

http://www.bobdylan.com/songs/blind-willie-mctell/

 

Bobbysocks – Waiting for the Morning (Live at “Spellemannprisen”, 1986

Waiting for the morning – Bobbysocks

Live from “Allsang på grensen” 5.July-2007.

Hagekonsert på Aksept 11 – Bobbysocks – Waiting for the morning

Aksept – senter for alle berørt av hiv inviterer hvert år til en åpen Hagekonsert på øvre Grünerløkka i Oslo. Tirsdag 21. Juni 2011 …

De synger om “No man´s land”, akkurat som Billy Joel og NATO (for det er djevelens verden; siden Jesus sa at han er denne verdens fyrste, men at Jesus har overvunnet ham da han lurte ham og ondskapens åndehær på korset.

No Man’s Land by Billy Joel

Billy Joel – No Man’s Land (Audio)

In 1993 Billy Joel released his twelfth and final, Grammy Nominated studio album entitled River of Dreams. Listen to ‘No Man’s …

Billy Joel – No Man’s Land

Music video by Billy Joel performing No Man’s Land. (C) 1994 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT.

Efeserne 1

15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. 16 For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

De mest populære sporene – Jan Groth

 

Efeserne 6

Guds rustning 
10
 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje,15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.


Sluttord


21
 Tykikos skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg. Han er vår kjære bror og en trofast tjener i Herren. 22 Jeg sender ham jo til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet.
    23 Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 24 Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s