Om satanisme i politikken og innen politiet, som forhindrer at mordere blir tatt – Dr. Preston James

The Coming Shift to the Esoteric – Preston James – YouTube

9. apr. 2016 –

Preston James The Coming Shift to the Esoteric – …. The Third Force pt 2 & 3 / The Final Process Church

The Third Force Preston James w/ Jeff Rense 01.16.2013 – YouTube

In every battle whether overt war or covert power struggles, there is a force (FIRST FORCE) at some …

The Third Force pt 2 & 3 / The Final Process Church Preston James w …

The “Alien Agenda,” Soul Extraction & Spychiatry Preston James w/ Jeff Rense 11.6.13 – Varighet: 42:17.


Gordon Duff:

Trump, Russia and Israel, a Fake Detente and Real Terrorism

4
13
Haifa auto mechanic presented to the world as bin Laden by SITE Intelligence takes credit for 9/11

 …by  Gordon Duff, Senior Editor

Israel is enraged and lashing out.  When Turkey joined Iran and Russia in the recent settlement conferences over Syria, Israel was flattened.  Added to that, Israel is now facing a UN vote declaring West Bank settlements, that Donald Trump backs, to be criminal acts.  

When Israel lashes out, we typically see not only dead children from terrorist acts but we also see iconic theatre, carefully staged moments like 9/11 to be etched indelibly into the public’s waking nightmares:

Almost like watching an episode of HBO's "Homeland"
Almost like watching an episode of HBO’s “Homeland”

When we learned that ISIS took credit for the Berlin Christmas Market terror attack, we were flabbergasted.  Much here made no sense at all, particularly that the named individual was such an embarrassment to the German government. The smell was overwhelming.

Then we learned that the ISIS claim really came from “Fake News Queen Rita Katz” of SITE Intelligence, the same fabricator that burned both Bush and Blair with phony atrocities and WMD stories that pushed the US and Britain into attacking Iraq.

Les resten:

Trump, Russia and Israel, a Fake Detente and Real Terrorism


Alle som ikke mener som han er ubrukelige fingerpekere.

Så, førtæll mæ, Pusi, kæm trur så du mæst på?

– Hm. Matmor, æ trur berre på mett eia instinkt. Æ va ikkje tel stede på Pinsedagen. Æ går ikkje på jakt etter ånda på de evige jaktmarker, men vess det e mus der, så kan vi kom telbake tel saken.

The Black Eyed Peas – Where Is The Love?

Førtæll mæ, mamma, ka e feil deinna gongen?

http://www.bobdylan.com/songs/tell-me-momma/

Supply – Suppe-ly (shelter, husly for hjemløse)

http://www.gocomics.com/nonsequitur/

Den du søker i livet kommer til å være der for deg når det er over (?).

Den du ikke søker i livet kommer ikke til å være der for deg når det er over.

Carole King, You’ve got a friend

Hebr. 3

Jesus er større enn Moses

Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øversteprest som vi bekjenner.  2 Han var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus.  3 Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus, får større ære enn huset.  4 Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. 5  Moses var trofast som tjener i hele Guds hus, for å vitne om det som en gang skulle forkynnes.  6 Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. 
I dag, om dere hører hans røst 
 7 Derfor, som Den hellige ånd sier:
           I dag, om dere hører hans røst, 
          
     8  så gjør ikke hjertene harde
           som under opprøret,
           den dagen de utfordret meg i ørkenen. 
          
     9  Der utfordret fedrene deres meg,
           de satte meg på prøve,
           enda de hadde sett mine gjerninger
    10  i førti år.
           Derfor fikk jeg avsky for denne slekten
           og sa: De farer alltid vill i sitt hjerte,
           de kjenner ikke mine veier.
          
    11  Så sverget jeg i min vrede:
           Aldri skal de komme inn til min hvile! 
12
 Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. 13 Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. 14 Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen.

Jesaja 65

Herren straffer og viser nåde 
65
Jeg hadde svar for dem som ikke spurte,
        jeg var å finne for dem som ikke søkte meg.
        Til et folk som ikke påkalte meg,
        sa jeg: «Her er jeg! Her er jeg!»
     2 Hele dagen rakte jeg hendene ut
        til et trassig folk,
        som vandret på onde veier
        og fulgte sine egne tanker.
     3 Folket egger meg stadig til harme
        like opp i ansiktet på meg.
        De bærer fram slaktoffer i hagene,
        og tenner offerild på teglstein.

v 17:

Det nye Jerusalem 
17
 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.
        Ingen skal minnes det som var,
        ingen skal tenke på det mer.
    18 Ja, gled og fryd dere til evig tid
        over det som jeg skaper!
        For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by,
        og de som bor der, vil jeg gjøre
        til et lykkelig folk.
    19 Jeg vil fryde meg over Jerusalem
        og glede meg over mitt folk.
        Aldri mer skal det høres
        gråt eller klageskrik i byen.
    20 Der skal det ikke lenger finnes barn
        som lever bare noen dager,
        eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
        Ung er den som dør hundre år gammel,
        den som ikke blir hundre, må være forbannet.

Les resten

Never Seen Your Face (Melvin Williams)

Rance Allen – When Jesus Comes For Me (Soundtrack To A Walk Through Time)

Come Clean Entertainment Exclusive. Rance Allen’s first music video “When Jesus Comes For Me” from the soundtrack to A …


 

Tillegg 26. nov. 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s